UV-C

Objev ultrafialového světla

Ultrafialové záření, hovorově nazývané ultrafialové světlo, je pro člověka neviditelné záření o vlnové délce, která je kratší, než vlnová délka světla, které je pro člověka viditelné, ale naopak delší než rentgenové záření.

UVC záření  bylo objeveno již v roce 1801 německým fyzikem Johannem Wilhelmem Ritterem na základě zčernání stříbrných solí na slunečním světle. V roce 1878 pak angličtí vědci Downes a Blunt objevili, že dochází k silné redukci počtu mikroorganismů, jsou-li vystaveny slunečnímu světlu. Následné výzkumy dokázaly, že  neviditelná část  slunečního záření s vlnovou délkou pod 320 nm má germicidní účinky.

Spektrální světlo a jeho označení

Ultrafialové záření není lidským okem viditelné a zahrnuje následující spektrální oblasti dle definice DIN 5031-7:

Blízké UV (černé světlo)                UV-A (380 - 315 nm)
Středněvlnné UV (Dornovo záření)   UV-B (315 - 280 nm)
Daleké UV                                         UV-C (280 - 200 nm)
Vzduchoprázdné UV                                UV-C (200 - 100 nm)
Extrémní UV                        EUV  (121 - 10 nm)

UV záření o vlnové délce pod 300 nm se kvůli vysoké hustotě energie používá k usmrcení mikroorganizmů. Velmi vysoká hustota energie UV-C světla u mikroorganismů vyvolá odpovídající reakci. Poté dojde při vlnové délce 254 nm – v závislosti na dávce ozáření – k usmrcení příp. poškození baktérií, hub, plísní a virů tím, že dojde ke zničení jejich DNA a k zastavení dalšího buněčného dělení.

Pod 200 nm je záření tak krátkovlnné a má tak vysokou energii, že je absorbováno kyslíkem (O2) a přitom dochází ke štěpení na dva volné radikály kyslíku (2 O). Tyto oba radikály kyslíku poté reagují se vždy jednou další molekulou kyslíku (O2) a vzniká ozón (O3).

 
Obrázek: spektrální světlo

Dávkování UV-C záření při likvidaci choroboplodných zárodků

V rámci empirických studií bylo dokázáno, že redukce množství choroboplodných zárodků jde ruku v ruce s dobou záření a jeho intenzitou. Tento faktor se udává jako produkt z mW x s/cm 2 (intenzita ozáření x doba ozáření na cm2)

V následujícím zobrazení různých mikroorganismů vidíme, že ty, které prokazují vyšší citlivost vůči UVC záření je možné usmrtit již nepatrnou dávkou (Coli Bakterium), zatímco se např. viry Influenza dají deaktivovat pouze vysokoenergetickým ozářením. Tabulka dále ukazuje i to, že požadavky na likvidaci choroboplodných zárodků nakonec určují UV dávky (deaktivace až 90 nebo 99,99%). Na choroboplodných zárodcích, které se vyskytují při zpracování potravin, se ukazuje, že právě u kvasinek, plísní a spór jsou nutné vyšší dávky. Totéž platí pro deaktivaci mikroorganismů v lékařské oblasti.

99,9 % germs inactivation:

BACTERIA (mW/cm2 x s)

Bacillus anthracis 13,7 Pseudomonas aeruginosa 16,5
B. Megatherium sp. (veg.) 3,4 Pseudomonas fluorescens 10,5
B. Megatherium sp. (spores) 8,0 S. typhitmurium 24,0
B. paratyphosus 9,6 Sarema lutea 59,0
B. subtilis (spores) 36,0 Seratia marcescens 7,2
Corynebacterium diphteriae 10,0 Shigella paradysenteriae 5,2
Eberthella typosa 6,3 Spirillum rubrum 13,0
Escherichlia coli 9,0 Staphylococcus albus 5,4
Micrococcus candidus 19,0 Staphylococcus aureus 7,8
Micrococcus sphaeroides 30,0 Staphylococcus hemolyticus 6,6
Neisseria catarrhalis 13,0 Staphylococcus lactis 18,0
Phytomonas tumefaciens 13,0 Staphylococcus viridans 6,0

YEASTS (mW/cm2 x s) FUNGI (mW/cm2 x s)

Saccharomyces ellipsoidens 18,0 Penicillium roqueforti (green) 39,0
Saccharomyces sp. 24,0 Penicillium expansum (olive) 39,0
Saccharomyces cerevisiae 18,0 Penicillium digitatum (olive) 132,0
Brewing yeast 9,9 Aspergillus glaucus (blue-green) 132,0
Baking yeast 11,7 Aspergillus flavus ( yellowish) 180,0
  Aspergillus niger (black) 396,0
  Rhisopus nigricans (black) 330,0
  Mucer racemosus A (light grey) 51,0
  Mucer racemosus B (light grey) 51,0
  Oospera lactis (white) 15,0

Pro dimenzování UV-C likvidace choroboplodných zárodků musí být zohledněny různé faktory jako teplota vzduchu, vlhkost vzduchu a rychlost vzduchu. Tento výklad se opírá o mnohaleté zkušenosti, možnost provádět na místě měření množství mikroorganismů a konsekventní práci na dalším vývoji UV-C technologie. Tento vývoj dnes vede k tomu, že vedle UV-C systémů na likvidaci choroboplodných zárodků je možné nabízet i systémy pro dezinfekci ozónem napájené ze sítě, včetně řízení ozónu a měřících hlavic.

Produkty & řešení

Zeptejte se nás

FON: +41 44 214 6294
FAX: +41 44 214 6519
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.