Plazma

Plazma technologie pro čištění odpadního vzduchu

Plazmová technologie dnes nachází rozsáhlé použití v oblasti  povrchových úprav a ekologického inženýrství. Plazmová technologie se především osvědčila jako alternativní stavební kámen ventilační techniky pro čištění příp. redukci pachů kuchyňského odpadního vzduchu jak pro komerční, tak privátní účely, jakož i průmyslového odpadního vzduchu. Jak privátní, tak komerční odpadní vzduch z kuchyní, jakož i odpadní vzduch z průmyslu – pachy a škodlivé látky jsou nejen nepříjemné, ale navíc škodí i lidskému zdraví.

Jako alternativu k technologii UV-C oxytec dále rozvíjel plasmovou technologii, takže jsou k dispozici kompaktní ventilační zařízení z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli 1.4301 pro nejrůznější privátní a komerční použití a místa montáže (integrované přímo do kuchyně nebo montované na střechu).

Plazmová technologie se dá zjednodušeně popsat několika slovy:

Takzvaná „plazma“ vzniká dodáváním energie do proudu vzduchu. Dimenzování, příp. výkon dodávané energie je přesně tak vysoký, že se z obalu atomu vzduchu odtrhne kritický počet elektronů. Výsledkem je tzn. „plazma“ – směs z atomů, molekul a iontů obklopená volnými elektrony. Pro plazmu je charakteristické, že je vysoce reaktivní, a to v důsledku výše popsaného produkování elektronů, doplněné o ionty a radikály (hydroxylové radikály), čímž je umožněna oxidace látek způsobujících zápach.

Uspořádání plazmové technologie  - jedno, zda pro privátní nebo komerčním využití – stojí vždy na stejném principu:

Předčištění:

Dva takzvané předčišťovací filtry, t.j. devítivrstvý tkaninový filtr (meshový filtr) spolu s vysoce savou houbou, která má stejný rozměr jako tkaninový filtr, zadrží hrubé nečistoty před dalšími stupni čištění. Následující elektrostatický filtr provede dodatečné odloučení tuků, které nebyly zachyceny při předčištění. Podtlak: EC-ventilátor (elektronicky nastavitelný, to znamená, že měnič frekvence není potřeba) vytváří potřebný podtlak a zároveň zajišťuje laminární proudění vzduchu plazmovými moduly, které jsou nainstalovány dále.

Plazmová oxidace:

Plazmové moduly příp. elektrony produkují tzn. plazmu a vyvolají oxidační proces u pachů příp. zbytkových látek obsažených v proudu odpadního vzduchu. (např. tuky)

Katalyzátor:

Aktivní uhlí vyvolá absorpci  zbytkových pachů a mastnot, které nebyly zoxidovány v plazmových modulech. Dále je pak ozón, který byl vytvořen v plazmových modulech, absorbován aktivním uhlím. V případě dobrého předčištění – mohou být patrony s aktivním uhlím používány velmi dlouhou dobu.

Produkty & řešení

Zeptejte se nás

FON: +41 44 214 6294
FAX: +41 44 214 6519
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.