Dezinfekce ozónem voda

Žádná oblast potravinářské výroby není tak citlivá jako zpracování masných, rybích a zeleninových výrobků. Odstraňování organických nečistot, choroboplodných zárodků a pachů je počínajíc produkcí, přes získávání a zpracování až po úpravu předpokladem vysoké kvality a dodržování nízké míry výskytu choroboplodných zárodků.

U všech výrobků, nejen u těch, které se ke konečnému spotřebiteli dostávají syrové, je boj zaměřen nejen na choroboplodné zárodky v přívodu vzduchu a ve vzduchu v místnostech, ale i na povrchy a zpracovatelské stroje v oblasti zpracování potravin, jakož i na obalové materiály, aby bylo dosaženo co možná nejdelší doby trvanlivosti. Pro čištění povrchů, ale i pro úpravu průmyslové oplachové a roztáté vody, mohou být použity systémy ozonizace vody, které zničí až 99,9 % vyskytujících se mikroorganismů.

Když ozón upravený vodou přijde do styku s povrchy, které mají být dezinfikovány, přenese svůj třetí atom na tento materiál. Tím dojde k oxidaci či spálení bakterií, virů nebo jiných nečistot. Při použití dezinfekce vodou upravenou ozónem nevzniká žádný odpad – jediným odpadem je kyslík, který se dostává do atmosféry. Voda upravená ozónem je v rámci použití, t.j. čištění povrchů, neustávající proces, přičemž se používá buď elektrických výbojů se suchým vzduchem nebo ozáření suchého vzduchu ultrafialovým světlem, aby došlo k přeměně kyslíku na ozón. Ozón je velice efektivní dezinfekční prostředek, protože je vysoce reaktivní. Rychle se však rozkládá. Z tohoto důvodu může být smysluplné doplnit ozónovou dezinfekci chlórem nebo jiným dezinfekčním prostředkem. Použití ozónu k dezinfekci povrchů – právě v potravinářském průmyslu – drasticky snižuje množství  chemikálií  dosud používaných k dezinfekci. V rámci dezinfekce ozónem nevznikají žádné pachy ani zabarvení. Dále nemůže dojít ke změně chuti – a to v žádné formě – chutě se ani nemohou přenášet.

Ozón nepoškozuje lidskou kůži, ani nezatěžuje povrchy příp. potravinářské stroje, které je třeba vyčistit. Ozón čistí výrazně rychleji a efektivněji než chlór a – nedochází ke vzniku žádných odpadních látek kromě kyslíku. Dále se – v závislosti na použitých chemikáliích- zabrání vzniku pěny a šmouh.

Výhody/použití

  • Zničení choroboplodných zárodků vodou obohacenou ozónem u povrchů a zpracovatelských strojů
  • Výrazné prodloužení doby trvanlivosti potravin v kombinaci s dodatečnou bezpečností postupů
  • Hygienizace vody na mytí či oplachové vody určené pro výrobky samotné, např. ovoce nebo zeleninu

Produkty & řešení

Zeptejte se nás

FON: +41 44 214 6294
FAX: +41 44 214 6519
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.