Dezinfekce ozónem

Ozón k dezinfekci vzduchu a povrchů

Systémy pro dezinfekci ozónem doplňují UV-C dezinfekci tím, že ozón jako těkavý plyn dezinfikuje i místa, jejichž dezinfekce není možno dosáhnout pomocí UV-C záření – např. proto, že oblast, která má být dezinfikována, není možné ozářit (vrhání stínu).

Výchozím bodem pro tento rozvoj bylo použití UV-C lamp s vlnovou délkou <200nm pro generování ozónu v průmyslových zařízeních pro odvod vzduchu pro eliminaci organických pachů a tuků. Ozón, nazývaný také aktivní kyslík, má tu vlastnost, že jako těkavý, nestabilní plyn, se vyznačuje vysokou reaktivitou s převážně organickými látkami obsaženými ve vzduchu. V rámci tohoto oxidačního procesu – nazývaného též fotokatalytická oxidace – se ozón zcela spotřebuje  a opět se rozpadne na kyslík. V rámci vědy se již tématem likvidace choroboplodných zárodků pomocí ozónu příp. jejími dopady na mikroorganismy zabývali mnohé instituty.

Proces fotokatalytické oxidace je metoda čištění vzduchu vypůjčená z okolního světa. Tak například v mimořádně horké a dusné dny je vzduch dusivý  a plný škodlivých látek z dopravy a průmyslu. Při bouřce, případně blescích,  které se pak tvoří, dochází v nízkých koncentracích k tvorbě ozónu, takže vzduch je poté vnímán opět jako jasný a čistý. Podobně je to také s čistotou vzduchu v různých výškách. Proto je i dnes astmatikům doporučováno, aby strávili dovolenou na horách, neboť ve vyšších výškách je ve vzduchu vyšší – i když velice nízká – koncentrace ozónu, která vede k tomu, že vzduch je ve srovnání s typickou „rovinou“ čistší  a jasnější. Hlášení v rádiu o vysoké koncentraci ozónu v horkých letních dnech není proto nic jiného než údaj o znečištění vzduchu, takže výrazu „ozón“ je hovorově přisuzována nesprávná Image. V rámci použití pro účely čištění odpadního vzduchu nebo při likvidaci choroboplodných zárodků se ozón – správně používaný – osvědčil jako efektivní a ekologická alternativa k chemickým procesům.

U likvidace choroboplodných zárodků ozónem se jedná  o techniku, při které se prostřednictvím řízeným způsobem vytvořeného UV- světla ve spojení s kyslíkem vytváří ve vzduchu ozón – metoda šetrná k životnímu prostředí, která je inspirována přírodou a při které nevznikají žádné nebezpečné vedlejší produkty jako oxidy dusíku. Jakmile se ozón dostane do kontaktu s mikroorganismy a samozřejmě i s molekulami zápachu, rozpadá se a jako vedlejší produkt vzniká kyslík. Čerstvá vůně po použití dezinfekce ozónem připomíná vůni vzduchu po bouřce a podtrhuje  přirozenost tohoto způsobu  čištění vzduchu. Za zmínku v této souvislosti stojí to, že ozón se vyrábí výhradně prostřednictvím určité vlnové délky světla, a tím tedy předcházíme vzniku oxidů dusíku, které vznikají při výrobě ozónu pomocí vysokého napětí.

Další vědecké studie týkající se tématu dezinfekce ozónem najdete na:

Produkty & řešení

Zeptejte se nás

FON: +41 44 214 6294
FAX: +41 44 214 6519
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.