• images/produktsteckbriefe/386/ultrafiltrationsanlage-01-1330.jpg
 • images/produktsteckbriefe/386/ultrafiltrationsanlage-02-1330.jpg

  Ultrafiltrační zařízení

  Čištění provozní vody, klarifikace vodných roztoků, zpětné získávání využitelných látek membránovou technologií

  Úprava provozní vody pomocí ultrafiltrace za použití keramické membrány. Partikulární látky a molekuly s dlouhým řetězcem jsou odděleny od vody a koncentrovány.

  Výhody:

  • Snížení množství choroboplodných zárodků
  • Provozní voda může cirkulovat při vyšších teplotách
  • Díky cirkulaci je možná úspora vody a energie

  Vlastnosti

  • Z provozní vody odděluje rozpuštěné a nerozpuštěné organické makromolekuly (např. barviva) a částice
  • Snižuje hodnoty CSB (chemická spotřeba kyslíku), BSB5 (biochemická spotřeba kyslíku 5) a TOC (celkový obsah organického uhlíku) v provozní vodě až o 99,5%
  • Koncentruje využitelné látky jako denaturovaný škrob, zahušťovadla, krev a fermenty (Fermenter) obsažené v provozní vodě, odděluje emulze O/V
  • Tvořící se krycí vrstva (= sekundární filtrační vrstva) na povrchu membrány zůstává díky rychlosti přetékající vody téměř konstantní, z toho plyne také téměř konstantní výkon filtrace
  • Automatické čištění technologií CIP nebo SIP
  • Lze kombinovat se zařízením pro reverzní osmózu

  Oblasti využití

  • Potravinářská výroba (např. jatky, zpracování masa)
  • Kosmetika, chemický průmysl
  • Textilní průmysl, výroba koberců a prádelny

  Přehled výhod

  • Snížení nákladů na energie a odpadní vodu
  • Provozní teploty možné do 90°C, možné hodnoty pH mezi 1,5 a 14
  • Možná kontinuální a diskontinuální technologie procesu
  • Pro zajištění procesu jsou k dispozici laboratorní a poloprovozní zařízení

  Způsob fungování

  Provozní voda je oběhovým čerpadlem opakovaně přečerpávána z nádrže do membránového modulu  a teče přes povrch ultrafiltračních membrán. Keramická trubková membrána, speciálně zvolená pro daný účel filtrace, propustí vodu, zadrží však makromolekuly a částice. Provozní voda prostupuje membránou pod tlakem, kolmo (příčně) ke směru přepadu vody, a vyčištěná odtéká do filtrační nádoby.


  Zeptejte se nás

  FON: +41 44 214 6294
  FAX: +41 44 214 6519
  E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontaktní formulář

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.