• images/produktsteckbriefe/354/oxytec-abluftwaescher-mit-nachgeschalteter-fotolyseoxidation-abb-01.jpg
 • images/produktsteckbriefe/354/oxytec-abluftwaescher-mit-nachgeschalteter-fotolyseoxidation-abb-02.jpg
 • images/produktsteckbriefe/354/oxytec-abluftwaescher-mit-nachgeschalteter-fotolyseoxidation-abb-03.jpg
 • images/produktsteckbriefe/354/_oxytec-abluftwaescher-mit-nachgeschalteter-fotolyseoxidation-01.jpg

  Pračka odpadního vzduchu s následnou fotokatalýzou

  Čištění odpadního vzduchu pomocí plně automatizovaných praček odpadního vzduchu a následnou fotokatalýzou

  Popis čištění odpadního vzduchu ve 4 krocích:

  1. Odstranění rozpustných částí
  2. Rozštěpení sloučenin uhlíku pomocí UV-C světla a tvorba ozónu a jiných radikálů
  3. Reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami resp. oxidace sloučenin uhlíku
  4. Dočištění zbylých pachů a eliminace zbylého ozónu

  Vlastnosti

  • Čištění odpadního vzduchu z udírenských pecí pomocí automatizovaných praček odpadního vzduchu a následné fotokatalýzy
  • Čistící systém vhodný pro odpadní vzduch silně zatížený dehtem
  • Metoda efektivně ničí organické částice a částice, které jsou nositeli zápachu v odpadním vzduchu
  • Efektivní odloučení částí obsahujících dehet – nedochází k nasáknutí dalších komponentů
  • Automatizovaný čistící systém CIP (CIP machines & cleaning-in-place - sanitační stanice slouží k dokonalému vyčištění strojního zařízení a potrubních systémů) pro pračky odpadního vzduchu a zařízení fungující na bázi UV-C/ozónu
  • Prokázaná efektivita, resp. dodržování TA-Luft (všeobecný předpis spolkového zákona o imisích)

  Oblasti využití

  • Horký a studený kouř z udírenských pecí (dehet, C –uhlík celkem)
  • Jateční provozy / zemědělství (amoniak, zápach)
  • Průmysl zabezpečující likvidaci odpadu / biomasa (amoniak, zápach)
  • Výroba hnojiv (amoniak, zápach)

  Přehled výhod

  • 100% bezpečnost provozu zařízení
  • Dodržování úředních nařízení (všeobecný předpis spolkového zákona o imisích, C celkem, pachové limity)
  • Snížené provozní náklady a náklady na údržbu, nižší spotřeba energie v porovnání s termickým dodatečným spalováním (2000 cbm/h odpovídají cca 13 KW spotřebě energie včetně veškerých větráků/ventilátorů)
  • V procesech spalování nevzniká CO2
  • Nejsou nutné náklady na roční přezkušování jako při využívání metody termického dodatečného spalování
  • Systém zapnutí/vypnutí; uvedenému zařízení nevadí kolísání zatížení
  • Zařízení je prostorově úsporné, instalace je možná na střeše – z důvodu nízké hmotnosti a odolnosti proti mrazu
  • Cílené odvádění organických zbytků, resp. dehtu
  • Nejsou používány chemikálie

  Způsob fungování

  Během procesu uzení vznikají vysoké imise pachů spolu s velkým objemem dehtu. Zpravidla jsou v provozu různé udírenské komory v různých časech. V závislosti na příslušném programu uzení se otevírají ventilační klapky jednotlivých udírenských komor v různých časech. Pro udírenský proces je přitom nutné dodržení minimálního podtlaku.

  Minimální podtlak je dodržen prostřednictvím ventilátoru zabudovaného na pračce. Odpadní vzduch z tohoto procesu je upravován nejprve pračkou. Vzniklé organické části proudu odpadního vzduchu jsou odváděny separátně. V závislosti na procesu je možné mycí vodu využít i po delší dobu. Na konci definovaného časového úseku čistící systém vysadí. Pračka se vyprázdní a vyčistí, aniž by bylo třeba jakýchkoli dalších manuálních prací. Stav pračky může být vizualizován pomocí internetového připojení v kanceláři vedení procesu.

  Po vyčištění pračky je dehtu zbavený odpadní vzduch pročištěn metodou čištění vzduchu. Přitom proudí odpadní vzduch přes speciální trubice (fotozonové lampy), produkující UV-C světlo. Jejich záření štěpí organické řetězce molekul a přeměňuje přírodní kyslík (O2) na aktivní kyslík (O3), který se spojí s nositeli pachů, obsažených v odpadním vzduchu: organické substance a substance, které jsou příčinou zápachu, zoxidují. Fotokatalytické odbourávací/čistící procesy na povrchu připojeného katalyzátoru účinně zničí zbylé pachové látky. Všechny zbytky jsou biologicky zcela odbouratelné a jsou odvedeny spolu s odpadním vzduchem.


  Zeptejte se nás

  FON: +41 44 214 6294
  FAX: +41 44 214 6519
  E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontaktní formulář

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.