• images/produktsteckbriefe/373/oxytec-multiair-control-01-1330.jpg
 • images/produktsteckbriefe/373/oxytec-multiair-control-02-1330.jpg

  Ozónové řízení a ozónový senzor

  Production Pollution Control (PPC) – ozonování s řízením ozónu a měřením ozónu

  V rámci dezinfekce ozónem (PPC) vzniká za kontrolovatelných podmínek UV světlo, které ve spojení s přírodním kyslíkem produkuje ve vzduchu čistý ozón bez oxidů dusíku. Ozón má tu vlastnost, že se dokáže spojit s organickými osmogeny (pachové látky) a s nimi zoxidovat. Při tomto procesu jsou zničeny i mikroorganismy jako choroboplodné zárodky, bakterie a houby, obsažené ve vzduchu a na povrchu. Jako zbytkový produkt po oxidaci vzniká opět kyslík – nevznikají žádné vedlejší škodlivé produkty.

  Výsledek

  • Doba amortizace < 2 roky
  • Rozsáhlé průzkumy a posudky potvrzují účinnost systému

  Další informace naleznete ve validační zprávě „Laboratoře mikrobiologie a hygieny v Hoyerswerde“, týkající se účinků ozónu na redukci choroboplodných zárodků vůči nejrůznějším mikroorganismům. Celkově byl prokázán antimikrobiologický, baktericidní (usmrcující bakterie) účinek ozónu na choroboplodné zárodky aspergillus, MRSA staphilococcus aureus a eschirichia coli.

  Oblasti využití

  Výrobci fritovaných resp. běžných spotřebních výrobků
  • Redukce choroboplodných zárodků v mrazničkách pomocí ozonování mrazících linek
  Výrobci rybích lahůdek:
  • Výrazně lepší vzhled a delší trvanlivost pomocí dezinfekce výrobních hal ozónem
  Chladírenské prostory v potravinářském průmyslu:
  • Uskladnění v prostorách s redukovaným množstvím choroboplodných zárodků
  Zařízení pro chov zvířat:
  • Dezinfekce stájí před ustájením zvířat

  Přehled výhod

  • Výrazné úspory oproti běžným způsobům dezinfekce
  • Výrazné snížení pracovní náročnosti – bezpečnost pro zaměstnance
  • Snížení spotřeby vody – malá tvorba kondenzátů
  • Výrazné snížení nákladů na energii (ohřev vody na min. 65°C)
  • Žádné chemikálie – žádná koroze zapříčiněná chlorem v průběhu parné fáze
  • Vysoká spolehlivost při dezinfekci
  • Zkrácený výpadek výrobního času – čas sušení během regulérního procesu mytí spadá do doby ozonování

  Způsob fungování

  V případě, že je třeba dezinfikovat vnitřní vzduch a povrchy, vyrobí se větší množství ozónu. Protože zatímco jednoduše strukturované mikroorganismy vykazují vysokou citlivost na ozón a dají se snadno zničit malou dávkou ozónu, jsou na zničení hub a výtrusů potřeba výrazně vyšší dávky ozónu.

  Pruduction Pollution Control (PPC-Kit) se skládá z UV-C/ozónového systému, který je dimenzován na vnitřní objem, dále se skládá ze systému řízení ozónu a ozónového senzoru a automatického mechanismu na zamčení/zablokování dveří.

  Aby se nastartovala produkce ozónu, spustí se zařízení pomocí tlačítek, která jsou v menu na displeji. Předpokladem uvolnění je zamčení/zablokování dveří. Následně je nastavena doba působení a koncentrace ozónu. Obsah ozónu se dodržuje řízením v rámci nastavených minimálních a maximálních hranic, po dobu trvání, která je rovněž nastavena. Zelená LED dioda „Ein/On“  v přední části pouzdra signalizuje provoz UV-C/ozónového systému. Přes kontakt relé je signalizována bezporuchovost (kontakt relé je zavřený). Třemi 24 voltovými výstupy, které jsou určené pro připojení hlásiče, se ukazuje aktuální stav provozu výroby ozónu:

  • Zelená: do prostoru je možno vstoupit: koncentrace ozónu se pohybuje pod hranicí 0,06 ppm
  • Žlutá: výroba ozónu / aktivace nebo  konec /odeznění
  • Červená: ozonování: koncentrace ozónu se pohybuje v rámci nastavených hranic.

  Během ozonování se do prostoru nesmí vstupovat! Při výskytu nějaké poruchy, např. otevření dveřního kontaktu, hlášení o poruše ozónového generátoru nebo defekt ozónového senzoru, pak je přes odpovídající LED diodu signalizováno hromadné hlášení o poruchách v obslužné jednotce.


  Zeptejte se nás

  FON: +41 44 214 6294
  FAX: +41 44 214 6519
  E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontaktní formulář

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.