• images/produktsteckbriefe/358/oxytec-cka-haube-kompakt-01-1330.jpg
 • images/produktsteckbriefe/358/oxytec-cka-haube-kompakt-02-1330.jpg
 • images/produktsteckbriefe/358/oxytec_cb_mini.jpg
 • images/produktsteckbriefe/358/oxytec_dp_mini_hood.jpg

  CKA kompaktní digestoř

  Možná instalace v závodu

  Jakýkoli typ digestoře může být doplněn o UV-C/ozónový systém, otestován a uveden do provozu, takže na místě musí proběhnout už jen napojení k napájecímu zdroji.

  Technická charakteristika

  • Stabilita: trubice jsou chráněny rámem proti prasknutí
  • Optimální využití UV-světla: rámy propouštějí světlo
  • Ochrana proti vlhkosti: rám a zásuvka jsou v provedení IP 65 a snesou vysokou vlhkost vzduchu
  • Kvalitní, chlazené EVG- elektronické předřadné přístroje (předřazovače) se nacházejí mimo rám v pouzdře, jsou chráněny před teplem, vlhkostí a tukem; mají dlouhou životnost a jsou chlazené ventilátorem
  • Jednoduchá údržba: snadná výměna trubic a předřazovačů
  • Jednoduchá manipulace: snadná údržba a vyjmutí modulů z digestoře díky kvalitnímu zásuvkovému spojení v provedení IP-65 a komfortnímu upevnění
  • Bezpečnost: ovládací/řídící skříň zaručuje bezpečnost podle DIN 18869-7 a automatické zapnutí a vypnutí (minimální závislost na personálu)

  Mnoho důvodu mluvících pro zařízení firmy oxytec

  Fundované know-how

  • Průkopník technologie
  • Možnost přizpůsobení a dimenzování od r. 1996
  • Možnost realizace různých řešení (využití v potravinářském průmyslu, odvětvích zabývajících se likvidací odpadů a výrobou biopaliv, permanentní vývoj)
  • Garantovaná a oficiálně doložitelná redukce pachů cca 95%

  Technický náskok

  • Kvalitní a provozně bezpečné systémy
  • Kvalita a performance fotozonových trubic
  • Vysoká životnost fotozonových trubic
  • Řídící a bezpečnostní technika, která odpovídá normám DIN
  • Skříňový rozvaděč (přezkoušeno TÜV- technické kontrolní sdružení), UL-osvědčení (UL-Unterwrites Laboratories – přezkušuje a certifikuje produkty z hlediska bezpečnosti)
  • Spokojení zákazníci, kteří se přesvědčili o zničení tukových usazenin z následně vymontovaných ochranných klapek proti požáru
  • Reference ve všech německých a evropských metropolích
  • Různá gastronomická zařízení (více referencí na požádání)

  Vlastnosti

  Čistící systém pro odpadní vzduch silně zatížený zápachem a tukem

  • Efektivně ničí organické částice odpadního vzduchu, obsahující tuk a zápach
  • Zařízení je určeno pro digestoře, odvětrávané stropy a větrací kanály, jakož i systémy Front-cooking (forma zážitkové gastronomie, při níž hosté mohou sledovat kuchaře v otevřené či prosklené kuchyni) v každé velikosti a pro nejrůznější využití
  • Testováno TÜV, v provedení podle DIN 18869-7 a certifikováno CE
  • Možno instalovat do stávajících zařízení

  Oblasti využití

  • Velkokuchyně
  • Restaurace fast-food, stánky s občerstvením
  • Systémy Front-cooking
  • Pekárny

  Přehled výhod

  • Výrazné zvýšení ochrany proti požáru
  • Zařízení odpadního vzduchu zůstává dlouhodobě bez tukových usazenin
  • Zlepšení kvality vzduchu i v okolí budovy
  • Efektivní zničení bakterií a plísní
  • Výrazné snížení nákladů na čištění a údržbu
  • Delší životnost zařízení odpadního vzduchu
  • Možné zpětné využití kuchyňského odpadního vzduchu k vyhřívání
  • Všechny zbytky jsou 100% biologicky odbouratelné
  • Také starší tukové usazeniny jsou zlikvidovány
  • Možná instalace i do starších zařízení odpadního vzduchu

  Objem dodávky

  Konstrukční díly, které jsou standardně součástí dodávky firmy Oxytec:

  • Rám s fotozonovými trubicemi (moduly) a integrovanými předřazenými přístroji
  • Kabel k propojení modulu a skříňového rozvaděče (standardní délka: 2,0m)
  • Bezpečnostní vypínač s přítlačnými válci s pružným podepřením
  • Kontrolka tlaku
  • Skříňový rozvaděč typ CKA, tzn. řídící modul pro montáž v mezistropním prostoru a malý obslužný díl pro nástěnnou montáž
  • Bezpečnostní lepidlo na odsavač par

  Způsob fungování

  images/produktfunktionsskizze/358/_thumb2/oxytec-cka-haube-kompakt-skizze-1330.jpg
  1. Odpadní vzduch obsahující vodní páru prochází tukovým filtrem digestoře.
  2. Fotozonové trubice produkující UV-C světlo přeměňují kyslík na ozón.
  3. Díky ozónu tuk a nosiče zápachu zoxidují.
  4. Ventilační systém a kanál zůstanou bez usazenin tuku a zápachu.


  Zeptejte se nás

  FON: +41 44 214 6294
  FAX: +41 44 214 6519
  E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kontaktní formulář

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.