Procesní voda

  Úprava procesní vody k čištění a recyklaci procesní vody a zpětnému získání cenných látek/surovin

  Membránový proces:

  • úprava procesní vody za účelem jejího vyčištění a recyklingu a zpětné získávání cenných látek 
  • separace rozpuštěných a nerozpuštěných organických makromolekul a částic obsažených látek 
  • nahromadění cenných látek jako je krev, denaturované škroby, zhušťovadla, fermentové výluhy a emulze O/W (oil-in-water) 
  • čiřící filtrace vodnatých roztoků  

  Oblasti využití jsou:

  • potravinářství
  • chemie a kosmetika
  • textilní průmysl, výroba koberců a prádelny

  V potravinářském průmyslu jsou zvlášť zajímavá následující témata: 

  • krevní plazma získaná z procesu zpracování/zužitkování těl zvířat  
  • procesní voda z výroby např. šunky z kýty, játrové paštiky nebo salámů pomocí nasolení nebo vyuzení
  • odpadní voda z fritovacích procesů, která je z důvodu eliminace organické zátěže určená k odlehčení vlastní nebo veřejné čistírny odpadních vod
  • zajištění dodržování zadaných provozních parametrů 

  Příklady z praxe:

  Tabulky:

  Produkty & řešení

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.