• Udržování čistoty vody –

    Bez chemických přísad


  • Udržování čistoty vody –

    Bez chemických přísad


Udržení čistoty vody

Úspory při hospodaření s vodou docílené úpravou provozní vody prostřednictvím UV -světla nebo membránovým procesem

Na základě mnohých zkušeností se upravuje procesní voda pomocí dezinfekce UV zářením, membránových technologií a ozonizace. Tato úprava nepoužívá chemické prostředky nebo termické postupy, umožňuje recyklaci vody a zpětné získávání cenných látek – tyto postupy úpravy vody tak přispívají k úspoře energie a čerstvé vody. Na vodu se zaměřujeme jako na potravinu z hlediska hygieny a rovněž jako na technickou procesní vodu. Mikroorganismy nacházejí v cirkulujících rozprašovacích zavlažovačích a chladících vežích ideální podmínky k růstu. Chemické dezinfekční prostředky vedou k nežádoucím vedlejším efektům jako je koroze nebo tvorba pěny a dalšího zápachu.

U úpravě vody metodou záření UV-C  se jedná o čistě fyzikální postup bez tvorby zbytků. Z hlediska nákladové efektivnosti je tato dezinfekční metoda rovněž více než zajímavá.

Pro energeticky efektivní využití procesní vody se používá membránový postup, u kterého na základě separace pevných látek a vody může zůstat procesní voda se svou teplotou v oběhu, např. blanšírovací voda, takže není zapotřebí žádné další teplo.

Produkty & řešení

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.