Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin

  Sterilizace vnitřního vzduchu a povrchu v prostoru výroby pomocí UV-C světla

  Zpracování masa a drůbeže, ale také zpracování ovoce a zeleniny na tzv. „čerstvé produkty“ (fresh cut produce), je lhostejné, jestli průmyslově nebo ručně – patří k obzvláště citlivým oblastem potravinářského průmyslu. Navzdory zákonným hygienickým předpisům a používání individuálních firemních konceptů zde existuje latentní (skrytá) problematika možné kontaminace škodlivými mikroogranismy jako jsou bakterie, houby, kvasinky a viry.

  K takové kontaminaci může docházet z důvodu již zavlečených choroboplodných zárodků ze surovin, dále např. z důvodu znečištění vzduchu, znečištěných transportních pásů, nebo nožů v případě porcování, popř. i z důvodu znečištění choroboplodnými zárodky, které ulpívají na balících materiálech. Velká vlhkost vzduchu ve výrobních a chladírenských prostorách může navíc ještě přispět k extrémnímu rozmnožení choroboplodných zárodků, a tak se negativně projevit na trvanlivosti a s ní spojené kvalitě produktů.

  Mikrobiologické znečištění vzduchu vede k tzv. chybným/vadným šaržím. K zamezení rizik z toho plynoucích se stále více firem rozhoduje pro metodu čištění vnitřního vzduchu a povrchů ve výrobních prostorech pomocí UV-C světla. V případě úpravy vnitřního vzduchu pomocí UV-C (bez ozónu) – použitelné pro prostory, kde se trvale zdržují osoby nebo zvířata – působí samo UV-C záření o síle 253,7 nm, tj. síla postačující ke zničení mikroorganismů jako jsou bakterie, plísně a kvasinky.

  Pomocí UV-C záření může být zničeno až 99,9% mikroorganismů a může být cíleně zamezeno jejich šíření. Trvanlivost potravin se tím může výrazně prodloužit.  Zařízení zajišťující likvidaci choroboplodných zárodků, která fungují na bázi UV-C, zabezpečují hygienicky nezávadnou výrobu a v každém provozu by měly být standardem pro zajištění kvality.

  Individuálně dimenzovaná v závislosti na výrobních podmínkách může být tato technologie použita jako:

  • Modul v klimatizační šachtě
  • Soběstačný/autarkní přístroj na likvidaci choroboplodných zárodků v cirkulujícím vzduchu
  • Stropní systém v proudu vzduchu před výparníky
  • Přístroj určený k likvidaci choroboplodných zárodků na pásech
  • „Likvidátor“ choroboplodných zárodků porcovacích nožů (v provozech zabývajících se zužitkováním těl zvířat)

  Systémy založené na UV-C jsou rozhodujícími stavebními kameny kvality v hygienickém řetězci. Zcela bez použití chemie, ryze na fyzikální bázi.

  Výhody úpravy pomocí UV-C technologie:

  • Prodlužuje trvanlivost, vzhled a kvalitu výrobků
  • Redukuje zanášení choroboplodných zárodků během výroby
  • Choroboplodné zárodky se nestávají rezistentními
  • Zamezení křížové kontaminace
  • Žádné použití chemikálií

  Během procesu dezinfekce mohou být osoby přítomny v místnosti, a to bez obav o své zdraví.

  Produkty & řešení

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.