Čištění vzduchu v udírenských zařízeních

  Hospodárné řešení zvláštních požadavků na technické vybavení pro odpadní vzduch zatížený dehtem a jinými sloučeninami obsahujícími tuky

  Téma čištění odpadního vzduchu při zpracování masa a ryb se vyznačuje zcela specifickými problémy, které staví jak dotčené provozy, tak i úřady udělující povolení před těžké úkoly. Udírny jsou často v obytných oblastech nebo centrech měst. Finanční náklady na opatření pro udržení čistoty ovzduší silně zatěžují malé a střední provozy. Na čistící systém jsou kladeny vysoké požadavky, protože skoro všechny emise udírenského provozu jsou organického původu a skládají se z mastných, dehtových nebo olejových sloučenin, které jsou navíc doprovázeny silným zápachem.

  V udírnách se používaly dlouho zařízení s dodatečným spalováním ke snížení emisí, které však měly vysoké energetické náklady.

  Technikou čištění odpadního vzduchu, která je výrazně úsporná, co se týče energií, je technika fungující na bázi UV-C/ozónu.  Modulární systém čištění odpadního vzduchu odstraňuje kouř a zápach a najde použití ve všech udírnách, kde se udí horkým kouřem, a v udírnách se zakuřovacími komorami (klimakomory).

  Postup – postup se skládá z několika komponentů zařízení:

  • myčka plynu
  • kondenzátor
  • zařízení na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu
  • reakční vzdálenost
  • katalyzátor

  Výhody:

  • Provozní náklady jsou velmi nízké  - oproti obvyklému postupu dodatečného spalování se ušetří až 80 % energetických nákladů. 
  • Vysoký stupeň účinnosti odlučování u zařízení na čištění odpadního vzduchu oxytec zajišťuje dodržování mezních hodnot emisí podle požadavků na udržení čistoty ovzduší a směrnic VDI (Spolek německých inženýrů).
  • Nízké náklady na údržbu - zařízení na čištění odpadního vzduchu  oxytec nepodléhají žádnému termickému opotřebení. 

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.