Čištění vzduchu v textilním průmyslu

  Redukce organických zatížení, VOCs a formaldehydu pomocí energeticky úsporné technologie fungující na bázi UV-C/ozónu

  V textilním průmyslu se používá k výrobě technických textilií postup potažení či povrstvení textilie, kdy se tkanina nebo vlákna vybaví speciálními vlastnostmi, např. se stanou hydrofobní. Nanášené povrstvení textilie může být z organických produktů, které mají formu rozpustnosti ve vodě nebo v rozpouštědlech. Následovně probíhá termické ošetření, při kterém se dostávají do ovzduší všechny těkavé látky z povrstvení textilie.

  Navíc obsahuje odpadní vzduch ještě podíl paliv vznikajících při přímém zahřívání napínacího rámu, např. metan.  Směs odpadního vzduchu, která vznikla, obsahuje ale také částice oleje a vláken a formaldehyd a může v některých případech intenzivně zapáchat. Při výrobě a zpracování textilií platí, že čištění odpadního vzduchu je zvláštní výzvou. Hledají se hospodárná a energeticky efektivní řešení, u kterých dojde k poklesu energetických nákladů a emisí CO2.

  Tento odpadní vzduch lze účinně upravit technologií fungující na bázi UV-C/ozónu. 

  • napínací rám
  • povrstvení textilie
  • lakování

  Dodržení úředních požadavků (TA-Luft technický návod k udržení čistoty ovzduší, součet organických sloučenin uhlíku (dále jen - celkový obsah C), nařízení o znečištění vzduchu zápachem)

  • podstatně nižší investiční náklady oproti termickému postupu spalování
  • snížené provozní náklady a náklady na údržbu
  • systém on-/off
  • nízké náklady na instalaci

  Produkty & řešení

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.