Čištění vzduchu v procesech likvidace (zužitkování těl zvířat, kompostárny, zařízení určená k úpravě odpadu, zpracování zbytků jídel)

  Systém čištění odpadního vzduchu speciálně určený pro organicky zatížený a tím silně páchnoucí odpadní vzduch ze závodů zabývajících se likvidací odpadu a zpracování těl zvířat

  Průmyslové podniky a obce, které z důvodu snížení emisí plánují zařízení na čištění odpadního vzduchu nebo ho již provozují, vyžadují co možná nejnižší investiční a provozní náklady a prostorovou nenáročnost při zachování vysoké spolehlivosti provozu.

  V průmyslu zabývajícím se zpracováním jatečních zvířat např. zužitkování těl zvířat (kůže, maso, kosti atd.) vzniká i velké množství intenzivních nepříjemných emisí zápachu (hnilobný rozklad,  ryby, zkažená vejce), které je třeba redukovat.

  Zařízení oxytec určená k čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu jsou imunní vůči silně kolísavému zatížení. Zařízení pracují s nízkými provozními náklady a nízkými náklady na údržbu, jednoduše, plně automatizovaně a bez chemikálií. Výsledkem je odpadní vzduch bez zápachu, který je navíc sterilizován.

  Výhody:

  • Jednoduché procesní řízení a nízká technická náročnost
  • Výrazně nižší náklady na energie (20%)
  • Prostorová nenáročnost
  • Nízké provozní a personální náklady, nízké investiční náklady
  • Nízké náklady na údržbu
  • Plně automatizované čištění
  • Použitelné kdykoliv
  • Celosvětově osvědčená spolehlivá zařízení
  • Hraniční hodnoty pro odpadní vzduch nejsou nikdy překročeny
  • Nedochází k produkci CO2 z procesů spalování
  • Nedochází ke znečištění odpadní vody, žádné škodlivé zbytkové látky

  Způsob fungování – fotokatalytickou oxidací je organický materiál zastudena spálen:

  1. Štěpení sloučenin s dlouhým řetězcem prostřednictvím UV-C světla
  2. Tvorba ozónu prostřednictvím UV-C světla
  3. Reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace

  Postup ve 2 krocích

  • Komora UV: Štěpení sloučenin s dlouhým řetězcem prostřednictvím UV-C světla a tvorba ozónu prostřednictvím UV-C světla
  • Reakční dráha: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.