Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu

  Systémy čištění odpadního vzduchu pro dřevozpracující a papírenský průmysl

  Při výrobě produktů ze dřeva, papíru a kartonu se používají chemikálie, které jsou specifické pro dané odvětví. Z nich se dostávají do odpadního vzduchu nestálé složky, jako jsou např. formaldehydy. V polygrafickém a obalovém průmyslu používané tiskařské barvy zase obsahují rozpouštědla (BTEX).

  Finanční náklady na provádění opatření na ochranu čistoty ovzduší, které s daným problémem souvisí,  tyto provozy silně zatěžují. Projevují se vysoké požadavky na čistící systém, neboť skoro všechny emise provozu jsou organického původu a skládají se ze sloučenin obsahujících tér, oleje nebo rozpouštědla, a navíc vykazují silné zatížení zápachem.

  V rámci snížení emisí se často používá termické dodatečné spalování, které se vyznačuje vysokými energetickými náklady.

  UV-C/ozónová technika představuje technologii čištění odpadního vzduchu, která výrazně snižuje spotřebu energie. Modulární systém na čištění odpadního vzduchu efektivně odstraňuje tér, olejové směsi a rozpouštědla, jakož i zápach.

  Proces – proces se skládá z více komponentů zařízení

  • Pračka plynu
  • Kondenzátor
  • Zařízení na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu
  • Reakční dráha
  • Katalyzátor

  Výhody:

  • Nízké provozní náklady – ve srovnání s běžnými metodami dodatečného spalování se ušetří až 80 % nákladů na energie.
  • Vyšší stupeň účinnosti odlučování zařízení na čištění odpadního vzduchu firmy oxytec zajišťuje dodržování hraničních hodnot emisí podle TA-Luft a směrnic VDI.
  • Nízké náklady na údržbu – u zařízení na čištění odpadního vzduchu oxytec nedochází k žádnému teplotnímu opotřebení.

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.