Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod

  Hospodárný způsob neutralizace zápachu odpadního vzduchu z čistíren odpadních vod zatíženého H2S a dymethylsulfidem a odvádění vzduchu zbaveného choroboplodných zárodků zpět do okolí

  V čistírnách odpadních vod dochází kvůli otevřeným čiřícím nádržím nebo zařízením upravujících kal k emisím s intenzivním zápachem, který může obtěžovat obyvatele. Přitom jsou kladeny zvláštní požadavky na techniku odpadního vzduchu kvůli kolísajícímu až příliš vysokému zatížení, ale také kombinaci vysoké hodnoty H2S a organického zatížení.

  Čištění odpadního vzduchu technologií na bázi UV-C/ozónu je účinný proces na úpravu zápachu. Používá se ve všech oblastech, kde jsou čistírny odpadních vod. Ukazuje se, že tato zařízení jsou nákladově výhodnou a ekologickou alternativou s vysokou účinností. Fotokatalýza se vyznačuje vysokou necitlivostí vůči vysoké a silně kolísající zátěži a může ji dobře upravit (např. několik 100ppm H2S). Zápach a choroboplodné zárodky v odpadním vzduchu se eliminují až z 99 %. U H2S a dimethylsulfidu v odpadním vzduchu se neutralizuje zápach.

  Výhody:

  • úprava vysokých zátěží H2S a dimethylsulfidu
  • zátěže ve špičkách lze dobře upravit
  • neobyčejně nízká potřebná údržba
  • nezávislost na výkyvech teploty a zátěže 
  • velmi stabilní a jednoduchý proces 
  • systém ON/OFF- diskontinuální provoz je možný
  • velmi nízká spotřeba energie
  • úsporné na místo – lehká zařízení – jednoduché dovybavení

  Postup ve 3 krocích:        

  1. UV komora: rozštěpení sloučenin s dlouhým řetězcem lampou s ultrafialovým zářením ve spektru C a tvorba ozónu na základě záření UV-C
  2. Reakční vzdálenost: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace
  3. Stupeň katalyzátoru: prodloužení doby reakce, přeleštění, odloučení síry

  Čištění okolního vzduchu: zařízení oxytec k úpravě vzduchu v okolním prostoru čistí tento vzduch a zlepšují tak značně pracovní podmínky ve vnitřních prostorech. Na základě principu oběhu vzduchu se minimalizuje potřeba čerstvého vzduchu, což umožní značnou úsporu nákladů.

  Ozón se cíleně a regulovaně přivádí do prostoru, látky způsobující zápach a choroboplodné zárodky se redukují. Přebytek ozónu nevzniká. 

  Přehled výhod:

  • značné snížení provozních nákladů na základě cirkulace vzduchu
  • výměna venkovního vzduchu není zapotřebí
  • dodání předmontovaných jednotek s integrovaným ventilátorem 
  • vzduch v prostoru se vyčistí a ve velké míře zbaví zárodků - dezinfikuje
  • diskontinuální provoz je možný prostřednictvím spínacích hodin
  • žádná voda, žádná odpadní voda, žádné chemikálie 
  • žádná ochrana proti mrazu a žádné vzduchové kanály
  • velmi malá potřeba údržby

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.