Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu

  Odstranění zápachu pomocí technologie fungující na bázi UV-C/ozónu

  Při výrobě a zpracování organických surovin a polotovarů, ale i speciálních chemikálií se látky chemicky mění. Podmíněno stránkou technického postupu vznikají procesní plyny a odpadní vzduch s částečně jedovatými, korozivními chemikáliemi s intenzivním zápachem.

  • V kaučukářském průmyslu a při výrobě plastů se jedná o podniky gumárenského průmyslu, např. o výrobce pneumatik a výlisků z pryže. Při procesu vulkanizace dochází chemickou reakcí k zesíťovaní molekul kaučuku a jejich zpracování na směs, dále se přidávají adhesiva pro trvalé spojení gumy s ocelí. Použitá rozpouštědla jsou buď bez zápachu (MIBK, MEK, isopropanol, hexany atd.) nebo se zápachem ( BTEX: benzen, ethylbenzen, toluen, xylen).
  • Při zpracování živičných (asfaltových) směsí a dehtu vzniká odpadní vzduch nejen se zápachem tzv. BTEX, ale i s obsahem polyaromatických uhlovodíků (PAK).
  • Při výrobě těsnících látek jako např. silikonu se uvolňují vedle organických rozpouštědel a silanů také chemikálie používané k zesíťování molekul jako je kyselina octová, které jsou navíc bez zápachu.
  • Ve farmaceutickém průmyslu se uvolňují při výrobě a zpracování endokrinních substancí jako jsou antibiotika a cytostatika. Emisím i v těch nejmenších koncentracích je nutno zabránit.
  • V petrolejářském průmyslu se musí palivové nádrže pravidelně při revizních pracích a při čištění provzdušnit. Charakteristické jsou přitom enormně vysoké počáteční koncentrace. Při čištění nádob po chemikáliích a cisteren se nabízí kompletní rozsah spektra VOC.

  Technologie na bázi UV-C/ozónu je systém speciálně vyvinutý pro čištění silně zapáchajícího, organicky zatíženého odpadního vzduchu z procesů, při kterých byla použita rozpouštědla.

  Postup ve 3 krocích:

  1. UV komora: rozštěpení sloučenin s dlouhým řetězcem lampou s ultrafialovým zářením ve spektru C a tvorba ozónu na základě záření UV-C
  2. Reakční vzdálenost: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace
  3. Stupeň katalyzátoru: prodloužení doby reakce, přeleštění /dočištění

  Produkty & řešení

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.