Čištění vzduchu pro Facility management

  Zařízení na čištění odpadního vzduchu pro prostory, kde se nacházejí myčky, separátory tuků, toalety, prostory na odpad atd

  Ve výše uvedených oblastech/oborech vznikají často intenzivně páchnoucí emise, které mohou velmi obtěžovat, a to právě ve větších kancelářských budovách. Přitom kolísající až velmi vysoké kombinace z velkých sulfanových a organických zátěží kladou vysoké nároky na větrací techniku. Pokud jsou hrdla odvádění odpadního vzduchu vedena do podzemní garáže nebo přes střechu v blízkosti hrdel přívodu vzduchu, pak je tato zátěž zesílená.

  Čištění odpadního vzduchu pomocí UV-C/ozónu je účinný proces k úpravě zápachů, který je využíván při úpravě organického odpadního vzduchu ve všech oblastech. Zařízení se osvědčují jako nenákladná řešení s vysokou účinností, která neškodí životnímu prostředí. Fotokatalýza se vyznačuje svou odolností a díky ní je možné upravovat vysoká a silně kolísající zatížení. Pachy a choroboplodné zárodky v odpadním vzduchu jsou eliminovány až o 99%. Sulfan (H2S) a dymethylsulfid v odpadním vzduchu jsou z hlediska pachů neutralizovány.

  Výhody:

  • Úprava vysokých zátěží sulfanu a dimethylsulfidu
  • Lze dobře upravovat zátěžová maxima (vrcholy zatížení)
  • Minimální potřeba údržby
  • Zařízení nezávislé na teplotě a kolísající zátěži
  • Velmi stabilní a jednoduchý proces
  • ON/OFF systém – diskontinuální provoz možný
  • Velmi malá spotřeba energie
  • Prostorově nenáročná, lehká zařízení - lze snadno dovybavit

  Postup ve 3 krocích:

  1. UV komora : rozštěpení sloučenin tvořících dlouhé řetězce pomocí UV-C světla a tvoření ozónu pomocí UV-C světla
  2. Reakční cesta: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace
  3. Katalyzační stupeň: prodloužení reakční doby, dočištění zbylých pachových molekul, u odpadního vzduchu obsahujícího síru – oddělení síry

  Alternativně:

  Čištění cirkulujícího vzduchu v provedení jako zařízení fungující na bázi UV-C/ozónu nebo plazmové zařízení

  Oxytec UV-C/ozonová zařízení čistí vnitřní vzduch a zlepšují tak pracovní podmínky ve vnitřních prostorách. Ozón proudící ze zařízení zoxiduje pachy v prostoru a snižuje zatížení choroboplodnými zárodky na povrchu a ve vzduchu. Eventuální zapojení řízení ozonu umožňuje nadále kontrolované udržení určité koncentrace ozónu pro bezpečný provoz. Díky principu cirkulujícího vzduchu se minimalizuje potřeba čerstvého vzduchu, což umožňuje výrazné úspory nákladů.

  Alternativně k tomu se Cleanair plazmová zařízení dají využívat jako kompaktní čistící jednotky odpadního vzduchu pro režim/provoz s vnitřní cirkulací vzduchu. Oproti zařízením fungujícím na bázi UV-C/ozonu, které vypouštějí kontrolovaně ozón do vnitřního vzduchu, nevypouštějí Cleanair plazmová zařízení žádný ozón.

  Zařízení jsou rozdělena do tří komor. V první komoře Cleanair plazmového zařízení se nacházejí předfiltry a ventilátor, následují plazmové jednotky v druhé komoře. Ve třetí komoře se nachází aktivní uhlí jako úložný reaktor. Zařízení jsou k dodání jako standardizované přístroje v různých velikostech. Po procesu čištění vnitřního vzduchu není možné z důvodu filtračního stupně aktivního uhlí v prostoru zaznamenat žádný ozón. Odpadní vzduch je téměř zbaven pachů, takže může být odváděn přímo do prostoru. Není třeba pořizovat nákladný systém odpadního vzduchu resp. síť kanálů.

  Nezávisle na zvolené technologii je třeba v první řadě ještě před použitím produktu zvážit požadavky na režim/provoz s (vnitřní) cirkulací vzduchu. Dále je rovněž třeba zohlednit zákonná nařízení.

  Přehled výhod:

  • Výrazné snížení provozních nákladů díky režimu/provozu s cirkulací vzduchu
  • Není třeba výměny vzduchu
  • Dodání předmontovaných jednotek s integrovaným ventilátorem
  • Vnitřní vzduch se vyčistí a je důkladně zbaven choroboplodných zárodků
  • Diskontinuální provoz pomocí spínacích hodin možný
  • Žádná voda, žádná odpadní voda, žádné chemikálie
  • Není třeba ochrana proti mrazu a žádné vzduchové kanály
  • Velice malá potřeba údržby

  Produkty & řešení

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.