Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla

  Při výrobě a zpracování laků, barev a látek k povrstvení materiálů se musí stále ještě z důvodů kvality používat rozpouštědla. Tato se dostávají do odpadního vzduchu a mají toxické účinky. Přitom je nutno trvale zaručit podle daných stanovení a relevance mezní hodnoty 20, 50 nebo 100mg C/m³ v zachyceném proudu odpadního vzduchu.

  Níže jsou uvedena častá organická zatížení odpadního vzduchu:

  • organická rozpouštědla (MEK, MIBK, isopropanoly, hexany, BTEX, CKW, ...)
  • deriváty minerálních olejů (alkany, alkeny, alkiny, alkoholy, ketony, aldehydy, kyselina karboxylová, ...)
  • deriváty benzenu benzen, toluen, etylbenzen, xylen, kumen (BTEX)
  • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAK), fenoly
  • dehtové produkty (pyridiny)
  • nitrované uhlovodíky
  • silany, siloxany
  • chlorované uhlovodíky CKW (vinylchorid, cis-1,3-dichlorethen, tri, per, ...), chlorbenzeny
  • fluorované uhlovodíky FKW
  • endokrinní substance (antibiotika, cytostatika, ...)
  • TOC (total organic carbon)

  Technologie fungující na bázi UV-C/ozónu je systém speciálně vyvinutý pro čištění silně zapáchajícího, organicky  zatíženého odpadního vzduchu z procesů, při kterých byla použita rozpouštědla.

  Postup ve 3 krocích:

  1. UV komora: rozštěpení sloučenin s dlouhým řetězcem lampou s ultrafialovým zářením ve spektru C a tvorba ozónu na základě záření UV-C
  2. Reakční vzdálenost: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace
  3. Stupeň katalyzátoru: prodloužení doby reakce, přeleštění / dočištění

  Tento postup lze modulárně libovolně rozšířit a dodatečně vybavit pro rostoucí objemy a koncentrace.    
  Použití:

  • výroba laků a barev
  • lakování
  • zušlechtění povrchu
  • procesy povrstvování a impregnace materiálu
  • zpracování polymerů v laserech (kouř z laseru)

  Výhody:

  • Efektivně zničí organické částice a částice způsobující zápach
  • Necitlivý vůči výkyvům zatížení
  • Necitlivý vůči vysoké vlhkosti vzduchu
  • Odpadní vzduch obsahující VOC
  • Odpadní vzduch obsahující styren

  Produkty & řešení

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.