Chovy zvířat

  V chovech zvířat (slepičí farmy, prasečí chlévy atd.) v průmyslovém měřítku vzniká velké množství intenzivních nepříjemných emisí zápachu, které se musí redukovat

  Pro úpravu odpadního vzduchu v chovech zvířat můžeme nabídnout individuální postupy pro čištění odpadního vzduchu přímo dle potřeb zákazníka. 

  Odpadní vzduch z chovu zvířat je zpravidla velmi zatížen zápachem a často doprovázen i značným zatížením choroboplodnými zárodky. Oxytec nabízí speciálně pro odpadní vzduch z chovu zvířat vysoce účinná, nákladově efektivní a ekologická řešení k dezinfekci a neutralizaci zápachu. Na rozdíl od tradičních biofiltrů nepotřebuje čištění odpadního vzduchu metodou oxytec žádné velké plochy. Kromě efektivního snížení zápachu může garantovat 99 %-ní snížení choroboplodných zárodků.

  V případě, že je odpadní vzduch zatížen amoniakem/čpavkem, musí se předřadit zařízení fungující na bázi UV-C/ozónu - pračka odpadního vzduchu zatíženého čpavkem. Efektivním odloučením čpavku při velmi nízké hodnotě pH lze zaručit i pro taková použití účinné čištění odpadního vzduchu. Viz k tomu téma „pračky odpadního vzduchu“.

  Výhody postupu čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu

  • Provozní náklady jsou na základě velmi nízké spotřeby energie rovněž nízké. To stejné platí pro náklady na údržbu.
  • Nízké instalační náklady: zařízení jsou kompaktní a lehká.

  Způsob fungování – oxidace zárodků, celkového objemu C a regulace zápachů se člení do třech reakčních kroků 

  Nejdříve probíhá štěpení sloučenin s dlouhým řetězcem pomocí UV-C světla. Dále probíhá tvorba ozónu pomocí UV-C světla v komoře s UV světlem. Následně dojde k reakci ozónu s rozštěpenými sloučeninami. Tato tzv. oxidace probíhá v následujícím reakčním procesu až k ventilátoru. Vzduch unikající do okolí je bez choroboplodných zárodků a s neutrálním pachem.   

  Další výhody

  • žádné použití chemikálií
  • žádné zatížení odpadních vod
  • žádné škodlivé zbytky
  • plně automatické čištění
  • celosvětově osvědčená a provozně bezpečná zařízení

  Oblasti použití / produkty

  • odpadní vzduch z chovů zvířat

  odpadní vzduch z laboratoří

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.