• Inovativní čištění vzduchu –

  Na bázi UV-C/ozonu
  A NPT plazmové technologie

 • Inovativní čištění vzduchu –

  Na bázi UV-C/ozonu
  A NPT plazmové technologie


Čištění vzduchu

Metoda čištění odpadního vzduchu v průmyslové výrobě (fotooxidace / fotoionizace / plazmové zařízení NTB / katalyzátory / filtry s aktivním uhlím / pračky odpadního vzduchu / biofiltry)

Směsi látek způsobujících zápach a organických složek vznikají při mnoha biochemických a technických procesech, jako např. při kvašení, hnilobném procesu a rozkladu, při pečení, fritování a uzení. Při výrobě a zpracování laků, barev a látek na úpravu povrchů v lakovnách, v textilním nebo v automobilovém průmyslu se používají organická rozpouštědla, která se tak dostávají do odpadního vzduchu.

Systémy oxytec na čištění odpadního vzduchu, v těchto a mnoha dalších případech znečištění a výskytu usazenin tuků a pachů, představují hospodárné a ekologické řešení přeměny látek obsažených ve vzduchu, a to bez zápachu a škodlivin. Přitom lze použít různá zařízení, která jsou přesně přizpůsobena dané oblasti použití.

Při procesu čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu proudí odpadní vzduch přes speciální trubice (fotozonové lampy), které produkují UV-světlo. Jeho záření přeměňuje přírodní kyslík (O2) na reaktivní formu kyslíku (O3), který se váže na původce pachů obsažené v odpadním vzduchu:  organické substance obsahující tuky a pachy jsou zoxidovány. Zbytkové látky jsou zcela biologicky  rozložitelné a jsou odvedeny spolu s proudem odpadního vzduchu. Reakční komora příp. reakční dráha za zařízením na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu by měla činit 3 až 4 sekundy. Slouží k oxidaci organických součástí ozónem, zvláště k celkovému snížení obsahu C a k minimalizaci zápachu.

Plazmová technologie byla vyvinuta speciálně pro odstraňování pachů a v průmyslu se velice osvědčila. Spočívá na čistě fyzikálním principu a funguje, stejně jako UV-C/ozónová technologie, zcela bez chemie. Plazmová technologie je technologie určená k úpravě vzduchu, při které jsou odstraněny ty nejmenší plynné organické sloučeniny uhlíku, jako např. molekuly pachů, a bakterie a viry jsou zničeny. Pevné látky a aerosoly jsou odloučeny při procesu předfiltrace. Zvláště u odpadního vzduchu, který není příliš vlhký a znečištěný tuky,  je výsledkem této technologie odpadní vzduch bez zápachu, a to zároveň při velmi nízkém napájení a nízkých provozních nákladech.

Pro různé druhy odpadního vzduchu např. z textilního průmyslu, pro proud odpadního vzduchu s obsahem amoniaku nebo i téru, lze před zařízení na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu nejprve zařadit pračky vzduchu oxytec. Tyto pračky odpadního vzduchu efektivně ničí částice rozpustné ve vodě, které jsou obsaženy v odpadním vzduchu. Pračky vzduchu se osvědčily jako velice účinné  speciálně  pro odpadní vzduch z laboratoří, stájí pro zvířata, udíren, procesů na výrobu plastů a  z textilního průmyslu. V současné době se pračky odpadního vzduchu používají při

 • odstraňování rozpustných složek, jako např. amoniaku
 • snižování teploty odpadního vzduchu před UV-C/ozónovým zařízením, např. v textilním průmyslu
 • obohacování proudu odpadního vzduchu vlhkostí, např. v průmyslu plastických hmot

V závislosti na odpadním vzduchu, který má být upravován, lze za zařízení na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu zařadit katalyzátory. Ty slouží jako reaktivní povrch pro molekuly s velmi dlouhým řetězcem a k odstraňování příp. eliminaci přebytku ozónu při kolísavém zatížení. U čističek odpadních vod katalyzátor slouží k odlučování vznikající síry.

Pro čištění proudu odpadního vzduchu, u kterého stačí úprava pomocí filtrů s aktivním uhlím, oxytec nabízí různé velikosti filtrů, mobilní nebo připevněné napevno a různé hmotnosti náplně.

Výhody zařízení na čištění odpadního vzduchu firmy oxytec

 • dodržování administrativních požadavků (TA-Luft, celkový obsah C, podmínky týkající se zápachu)
 • Provozní náklady jsou díky velmi malé spotřebě energie nízké – to platí i pro náklady na údržbu
 • Nízké náklady na montáž, nenáročné na prostor, díky malé hmotnosti a díky odolnosti proti mrazu je možná instalace na střechu
 • Zařízení pracují na principu „on/off a nereagují na kolísání zátěže

Produkty & řešení

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.