Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys

  Galley Ventilation Systems – digestoře, CKA-Marine UV-C/ozón nebo plazmové systémy – Custom Made odpovídající požadavkům loděnic a rejdařství – přizpůsobené na příslušný objem odpadního vzduchu kuchyňských přístrojů

  Systém CKA-Marine na bázi UV-C/ozónu byl vyvinut, aby vyhověl požadavkům loděnic a rejdařství a udržoval digestoře a kanály pro odpadní vzduch, pokud možno bez tuku.

  Používáním velkého množství tuků a olejů je málo oblastí na lodích, které jsou - co se týče bezpečnosti a hygieny- vnímány kritičtěji než galleys. Odpadní vzduch z kuchyňských procesů způsobuje jednak kontaminaci kvality vnitřního vzduchu, jednak přispívá usazený tuk k riziku požáru a současně také ke snížení efektivnosti systému odpadního vzduchu. Pravidelné čištění kanálů pro odpadní vzduch v lodních kuchyních je tedy podstatným a se zřetelem na téma bezpečnosti nepostradatelným úkolem provozovatelů lodí.

  Zabudování systémů CKA-Marine do digestořů umožňuje efektivně snížit usazeniny tuku v digestoři, v odtahovém kanálu a ventilátoru. Pravidelné čištění kanálů pro odpadní vzduch v lodních kuchyních vyžaduje proto výrazně nižší náklady. Současně se značně snižuje riziko požáru a efektivnost systému odpadního vzduchu zůstává zachována.

  Systém CKA-Marine je vybaven mycím systémem, takže probíhá pravidelné čištění lamp, které je automaticky řízeno automatikou lodi.

  Aby se vyhovělo požadavkům rejdařství ohledně úspory energií a místa pro kanály a ventilátory při současně stále výkonnějších kuchyňských přístrojích, byl vyvinut Demand Galley Ventilation System, který umožňuje na bázi vyvinuté Injection Return Hoods snížit objem odpadního vzduchu oproti konvenčním digestořím až na 65 %. Na základě stejné výše úspory v objemu přiváděného vzduchu lze prokazatelně generovat významné úspory energie a CO2. Doložení výpočtem lze individuálně provést stažením excelové tabulky, která je k dispozici.

  Všechny digestoře mohou být vybaveny volitelně, příp. podle požadavků vytápěním a izolací.

  Žlaby na tuk mohou být vybaveny podle potřeby a požadavků grease kolektory nebo podpěrami pro odtok, jak je to znázorněno v různých příkladech na výkresech. 

  Osvětlení zasazené do rámu může být provedeno podle požadavku jako revizní lampa s možností otevření pro údržbové práce (viz jako příklad výkres UV Wash Grease Filter Hood Front and Backside suction).

  Následující typy digestořů jsou vybaveny typem filtru  FF2A:

  • Grease Filter Hood
  • Dry UV Grease Filter Hood (EVG3)
  • UV Wash Grease Filter Hood EVG3
  • UV Wash Grease Filter Hood EVG4
  • UV Wash Grease Filter Hood Front and Backside Suction (EVG4/EVG3)

  Následující typy digestoří jsou vybaveny kombinovanými filtry, jakož i dalšími filtry typu wire mesh:

  • Grease Filter Hood with Combifilter
  • Grease Filter Hood with Recirculation Air System
  • Grease Filter Hood with Recirculation Air System Front suction
  • UV Wash Grease Filter Hood with Recirculation Air System
  • UV Wash Grease Filter Hood with Recirculation Air System Front suction

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.