Systém čištění odpadního vzduchu Clean Kitchen Air CKA pomocí UV-C/ozónu

  Kuchyňský odpadní vzduch zbavený zápachu a zvýšení ochrany proti požáru díky zamezení usazování tuků pomocí integrace CKA systému do digestoře – co nejblíže možnému ohnisku vzniku – nebo alternativně v kanálovém tělese

  Častým problémem gastronomických zařízení jsou pachy odpadního vzduchu z kuchyní. Pachy vznikají nejen při fritování, vaření nebo pečení. Systém fungující na bázi UV-C/ozónu nabízí účinné a hospodárné řešení. Odpadní vzduch nad místem vaření se čistí poté, co prochází tukovými odlučovači. Organické substance obsahující tuky a pachy jsou zastudena spáleny. Zatížení tuky v systému odpadního vzduchu a emise pachů v životním prostředí jsou tak výrazně redukovány. Při procesech pečení a fritování proudí odpadní vzduch silně zatížený tuky do systémů odpadního vzduchu. Tím vznikají organické usazeniny – větrací potrubí/kanály/průduchy nasáknou tukem a zvyšuje se tak nebezpečí vzniku požáru. Tukové usazeniny uvnitř odvodních kanálů se musí pravidelně odstraňovat. S tím jsou spojené vysoké náklady a problémy se řeší jen krátkodobě a částečně. Hodně míst v systému kanálů je z důvodu chybějících revizních otvorů nedostupných. Agresivní, vysoce účinné chemikálie představují především pro starší kanálové systémy velký problém.

  Systém čištění kuchyňského odpadního vzduchu nabízí účinné a hospodárné řešení. Substance obsahující pachy jsou zastudena spáleny. Usazeniny tuků v systému odpadního vzduchu jsou významně redukovány a je sníženo i nebezpečí vzniku požáru.

  Výhody digestoří a těles s kanály fungujících na bázi UV:

  • Redukce pachů až o 95%
  • Redukce pachů s následně zařazeným katalyzátorem až o 99,9%
  • Zamezení usazenin ve vnitřním prostoru digestoře a zamezení nasáknutí systému odpadního vzduchu
  • Výrazné snížení nebezpečí vzniku požáru
  • Snížení nákladů na opravy a údržbu sekundárních komponentů zařízení
  • Možnost zpětného využití kuchyňského odpadního vzduchu k vyhřívání

  Produkty & řešení

  oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

  Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

  Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.