• Čištění odpadního vzduchu v gastronomii –

    Bez tuků a pachů!

  • Čištění odpadního vzduchu v gastronomii –

    Bez tuků a pachů!

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu

Kuchyňský odpadní vzduch zbavený zápachu, tuků a částic - zvýšená protipožární ochrana díky zabránění vzniku usazenin tuku a dehtu

Častým problémem gastronomických zařízení jsou nežádoucí pachy v odpadním vzduchu z kuchyní. Ty vznikají při pravidelných procesech fritování, vaření a pečení. Dále při používání grilů na dřevěné uhlí nebo pecí.

Efektivní a hospodárné řešení zde nabízí systém Air-systém na bázi  UV-C/ozónu příp. systém CAP Cleanplasma Air-system, doplněný pračkou vzduchu, speciálně určenou pro lávové grily a grily na dřevěné uhlí.

Při procesech pečení a fritování proudí odpadní vzduch, který je silně znečištěný tuky, do systému odpadního vzduchu. Tím vznikají organické usazeniny –  ventilační rozvody jimi „nasáknou“ a výrazně se zvyšuje nebezpečí vzniku požáru. Usazeniny tuku uvnitř kanálu odpadního vzduchu se musí  pravidelně odstraňovat. Tak vznikají vysoké náklady, problém se však vyřeší pouze částečně a na omezenou dobu. Mnoho míst v systému kanálů je z důvodu chybějících revizních otvorů nedostupných. Agresivní vysoce účinné chemikálie představují především pro starší systémy kanálů značný problém.

Praktické řešení - UV-C/ozón: CKA (Clean Kitchen Air)
Efektivní a hospodárné řešení zde nabízí systém čištění kuchyňského odpadního vzduchu CKA (Clean Kitchen Air). Tukem silně znečištěný odpadní vzduch se čistí prouděním přes tukový filtr využívající výřivích proudů.
Organické substance a substance obsahující tuky a pachy  jsou zastudena spáleny. Usazeniny tuku v systému odpadního vzduchu se výrazně redukují, minimalizuje se nebezpečí vniku požáru.

Praktické řešení -  plazma: CAP (CleanAir Plasma 1.500 - 10.000 cbm/h)
Alternativně k výše uvedenému systému CKA nabízí systém CleanAir Plasma (CAP) možnost rozkládat organické substance ozónem – vyráběným působením vysokého napětí. Systém CAP, na rozdíl od systému CKA, nahrazuje kompletní ventilační systém, neboť zařízení CAP jako kompletní ventilační  systém funguje a lze ho připojit bezprostředně za digestoř.

Praktické řešení - systém praček: CGA (Clean Grill Air)
CGA je čistící zařízení, které je vhodné především pro odlučování částic, sazí a kouře z grilů na dřevěné uhlí a lávových grilů. Také u ostatních zařízení na čištění odpadního vzduchu je zařízení CGA vhodné k tomu, aby výrazně redukovalo usazování částic. Systém pracuje na bázi recirkulace vody, která odlučuje kouř, tuky a částice sazí.

Praktické řešení - Marine/ Galleys: CKA (Clean Kitchen Air - Marine Application)
Systém CKA pro Marine Application byl speciálně vytvořen pro použití v kuchyních/Galleys, které jsou extrémně zatěžované. Systém může být dodán jak s, tak i bez omývacího systému pro lampy. Dále lze vyrobit nejrůznější digestoře s rozměry dle přání zákazníka a lze je dodat s CKA-MA. Kromě běžných digestoří jsou k dodání energeticky úsporné digestoře Injection Hoods – s garantovanou úsporou pro odpadní a přiváděný vzduch ve výši min. 25%.

Praktické řešení pro privátní kuchyně: CAP 600/ 1200 cbm/h (CleanAir Plasma)
Systém CleanAir Plasma (CAP) nabízí privátním kuchyním možnost rozložení organických substancí pomocí ozónu – který se vyrábí působením vysokého napětí. Systém CAP-600/ 1200 je k dodání buď jako plazmová jednotka s filtrem s aktivním uhlím, jako plazmová jednotka s filtrem s aktivním uhlím a s ventilátorem nebo jako kanálové těleso (ušlechtilá nebo galvanizovaná ocel) s předfiltrem a  elektrostatickým filtrem, ventilátorem a plazmovou jednotku včetně filtru s aktivním uhlím. Těleso kanálu tak nahrazuje kompletní ventilační systém.

 

Produkty & řešení

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.