Podnik

Ve svém oboru jsme experti

Náš tým se skládá z odborníků, inženýrů, chemiků a dalších odborných pracovníků s bohatými zkušenostmi ve všech oblastech čištění odpadního vzduchu. Od roku 2004 vyvíjíme a prodáváme systémy na čištění a dezinfekci odpadního vzduchu, vnitřního vzduchu, povrchů a odpadních vod v gastronomii, potravinářském a textilním průmyslu, dále i v průmyslových odvětvích zabývajících se likvidačními technologiemi. Naše systémy jsou využívány rovněž v procesech využívajících rozpouštědla, v medicíně a mnoha jiných odvětvích. Kromě toho se v rámci čištění vzduchu zabýváme plazmovými zařízeními a automatickými chemickými pračkami.

Intenzivně se zabýváme individuálními požadavky každého zákazníka. Naše produkty se tak stále vyvíjejí, objevují se nové oblasti využití a jsou vyvíjena řešení pro příslušné aktuální individuální problémy. Náš tým – se sídlem v Praze, Salzburgu, Hamburgu a Curychu – podporuje architekty a plánovače při zvláštních požadavcích a při plnění zákonných podmínek (např. emisní ochrana, hygienická nařízení, památková ochrana). Naším cílem je vývoj individuálních řešení, která poskytnou našim zákazníkům optimální účinnost a hospodárnost.

Kompetence

Technologie – vývoj, který jde stále kupředu: Proces čištění UV-C-/ozonem je úspěšně přizpůsobován stále novým požadavkům. Chemické pračky a biofiltry – částečně také v kombinaci se zařízeními na UV-C/ozon – určují produktové portfolio pro úpravu různých druhů odpadního vzduchu.

Dimenzování: oxytec koncipuje systémy pro různé druhy odpadního vzduchu, pachy, Ges-C, formaldehydu, VOCs a tuků.

Řešení problémů: oxytec poskytuje záruky na pachy na bázi oficiálních olfaktometrických měření a umožňuje tak průmyslovou a gastronomickou výstavbu navzdory nejpřísnějším úředním nařízením.

Automatizace: oxytec programuje  nejrůznější řídící a automatizované systémy pro nejrůznější použití v potravinářském a chemickém průmyslu.

Práce

Plánování: Každé zařízení oxytec je specificky dimenzováno s ohledem na mnoho parametrů (např. objem vzduchu, organické nebo bakteriální zatížení, rychlost vzduchu, teplota).

Poradenství: Vedle dimenzování poskytuje oxytec technické poradenství, dává k dispozici testovací zařízení, organizuje návštěvy u referenčních zákazníků a nabízí prezentace na úřadech nebo u zákazníků.

Hygienický management: oxytec podporuje podniky při zavádění systémů hygienických řídících systémů, obzvláště v potravinářském průmyslu a veřejném stravování, např. podle konceptu HACCP (systematická kontrola kvality s uvědoměním si rizik).

Pokusy – pilotní zařízení: K posouzení realizovatelnosti konceptů a procesů ve speciálních případech nabízíme provádění pokusů s našimi testovacími zařízeními.

Výzkum + vývoj: Jsme v procesu neustálé výměny poznatků s univerzitami a výzkumnými instituty. V rámci výzkumných a vývojových projektů stabilně zlepšujeme naše technologie a rozšiřujeme tak stabilně možnosti využití, účinnost a hospodárnost.

Provoz a údržba: oxytec nabízí také provozování a údržbu zařízení. Náklady na provoz zařízení oxytec jsou velmi malé. Zařízení jsou zpravidla provozována plně automatizovaně a jsou řízena externě. Nevyžadují kontrolu personálu. Potřeba údržby těchto zařízení je minimální a zpravidla vyžaduje pouze několik málo hodin v roce. Mnoho našich zákazníků s námi uzavírá dlouhodobé smlouvy o údržbě, a tak se o zařízení nemusejí sami starat.

Financování: Pro realizaci čistících systémů nabízíme různé finanční modely jako nákup, pronájem, leasing jakož i smlouvy o službách.

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.