Inovativní systémy zajišťující čištění vzduchu a vody
pro průmysl, gastronomii a privátní sektor
* zdarma a nezávazně

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu

Čištění vzduchu

Likvidace / Choroboplodných

Udržení čistoty vody

Průmyslové čištění odpadního vzduchu – ekonomicky výhodné a udržitelné

Čištění odpadního vzduchu pomocí fotokatalýzy, NTP plazmatu (*nízkoteplotní plazma) nebo praček odpadního vzduchu

Při fotokatalýze dochází za pomoci UV záření fotozonových lamp k přeměně přírodního kyslíku (O2) na reaktivní kyslík (O3), který se spojí s původci pachů obsažených v odpadním vzduchu: organické substance, dále substance obsahující tuk a pachy zoxidují. Zbytky jsou biologicky odbouratelné a jsou odvedeny spolu s odpadním vzduchem. Tato metoda je využívána v oblasti potravinářského, textilního a chemického průmyslu, dále pak v průmyslu zabývajícím se likvidací, jakož i při procesech obsahujících rozpouštědla.

Alternativní metodou je technologie NTP plazma* používané k úpravě vzduchu, při které dochází k odstranění plynných organických uhličitých sloučenin jako např. molekul pachů a ke zničení bakterií a virů. Pevné látky a aerosoly jsou ve stupňovitém procesu za pomoci předčišťovacích filtrů odloučeny. Tato technologie nabízí rozmanité možnosti využití v průmyslu ale také ve velkokuchyních a gastronomii (např. Frontcooking- jedna z forem zážitkové, pohledové gastronomie, kdy je pokrm připravován před hostem). Rovněž mohou být touto technikou vybaveny ventilace obytných prostor.

Pro různé druhy odpadního vzduchu např. z textilního průmyslu, z proudění odpadního vzduchu obsahujícího amoniak nebo z proudění vzduchu obsahujícího tér se dává přednost zařízením čištění vzduchu pomocí UV-C/ozonu – pračkám na odpadní vzduch oxytec.

Váš specialista na čištění kuchyňského odpadního vzduchu, čištění vzduchu, sterilizaci, dezinfekci, odstranění zápachu a udržování čistoty vždy

Čistý kuchyňský odpadní vzduch:
pachy a tuky patří minulosti

Inteligentní řešení pro kuchyňský odpadní vzduch zbavený pachů – zvýšená ochrana proti požáru díky zabránění usazování tuku

Častým problémem gastronomických zařízení jsou nechtěné pachy v kuchyňském odpadním vzduchu. Ty vznikají při fritování, vaření a pečení. Dále také při metodách přípravy jídel za použití grilů na dřevěné uhlí nebo pecí. Účinné a hospodárné řešení nabízí CKA UV-C/ozónové zařízení resp. CAP CleanAir Plasma System, doplněný o pračku vzduchu CGA Clean Grill Air, která je speciálně určena pro odpadní vzduch z grilů na lávové a dřevěné uhlí.

Odpadní vzduch nad místem vaření obsahující tuky se po stlačení vířivých filtrů čistí. Organické substance jakož i substance obsahující tuky a pachy se pomocí zmíněné technologie samotné nebo kombinací technologií upravují. Tukové usazeniny v systému odpadního vzduchu jsou tímto způsobem významně redukovány a tím se snižuje i nebezpečí požáru.

Inovativní systémy a systémy odpadního vzduchu pro lodní kuchyně, které neškodí životnímu prostředí

Custom Made (na objednávku) podle požadavků loděnic a rejdařství – přizpůsobeno příslušnému objemu odpadního vzduchu kuchyňských přístrojů

Systém CKA-Marine UV-C/ozon byl vyvinut na základě narůstajících požadavků loděnic a rejdařství, aby byly digestoře/odsavače a průduchy odpadního vzduchu udržovány co možná nejčistší.

Používáním velkého množství tuku a oleje je jen málo prostor na lodích ohledně bezpečnosti a hygieny kritičtější nežli lodní kuchyně. Odpadní vzduch z kuchyňských procesů způsobuje na jedné straně kontaminaci vnitřního vzduchu, na straně druhé přispívají usazeniny tuků k riziku vzniku požárů a zároveň je snižována efektivita systému odpadního vzduchu. Pravidelné čištění kanálů/průduchů odvádějících odpadní vzduch patří k důležitým tématům provozovatelů lodí, co se týče bezpečnosti.

Společnost Oxytec vyvinula společně s firmou Wagener Gastronomie Engineering patentované systémy pro odvádění odpadního vzduchu určené pro digestoře, které odpovídají požadavkům loděnic a rejdařství, jakož i úředním nařízením, jako např. USPH (US Public Health Service). Kromě různých variant USPH-digestoří se nabízejí Galley Demand Ventilation Systems společně s úspornými digestořemi- tzv. Injection Return Hoods, s nimiž může být docíleno efektivní úspory energie až 65% oproti standardním digestořím – podle délky provozování. Pro výletní lodě s objemem odpadního vzduchu např. 350.000 m3/h standardních digestoří vyplývá při použití Injection Hoods zaručená úspora objemu odpadního vzduchu 25 % až 65 %, podle toho, jakým způsobem funguje provoz v kuchyni pod digestoří.

Při snížení objemu odpadního vzduchu 50 % může být docíleno úspory až 1.500 t pohonných látek ročně. To odpovídá snížení produkce CO2 cca 4.100 t ročně. Skutečně dosažené úspory energie až 65 % v případě již provozovaných a vybavených výletních lodí poukazují na výrazně vyšší potenciál úspor energie (olej a CO2).

Na základě polohy klapek Injection Return Hoods řízených teplotou,  mohou být tyto samostatně řízeny bez lodní automatizace, při současně 24 hodinové provozuschopnosti. Nákladná propojení ohlašovacích provozních signálů od kuchyňského spotřebiče k digestoři jsou tak bezpředmětná – výhodou je zjednodušené vedení kabelů a uvedení do provozu.

oxytec Novinky:

Náš tým Vám poradí. Zeptejte se nás!

Sterilní výroba potravin

Sterilizace transportních pásů pomocí UV-C světla

Přístroje oxytec na sterilizaci transportních pásů ozáří povrchy transportních pásů UV-C světlem. Systém sterilizace pásů je ve výrobě potravin nainstalován pod pásem – tím probíhá při každém otočení spolehlivá a permanentní sterilizace pomocí UV. Díky kompletně vodotěsnému provedení není během mokrého čištění již nutná žádná demontáž.

Sterilizace přívodu a cirkulace vzduchu pomocí UV-C světla

Systémy sterilizace přívodního a cirkulujícího vzduchu se používají v potravinářském průmyslu, medicínské technice, v oblasti chovu zvířat, v tiskařském průmyslu nebo ve výrobě klimatizací a ventilací. Naše systémy UV-C jsou zkonstruované modulově a mohou být zaintegrovány do nejrůznějších stavebních součástí. Jejich úsporný výrobní potenciál a procesní výhody je možné zjistit pomocí jednoduché rychlé prohlídky našimi hygienickými experty, a to před eventuální investicí do sterilizačního systému.

Sterilní výrobní prostory, převlékací kabiny, kanceláře, vozidla záchranné služby, … domácnosti a domovy pro seniory

Dezinfekce ozónem v hotelnictví, v kanceláři a domácnosti

Přístroje řady SaniAir se používají ve všech oblastech, ve kterých musí být sterilovány povrchy – tak se provádí spolehlivá a udržitelná dezinfekce povrchů. Plísně a bakterie patří minulosti. Dále se rychle a spolehlivě eliminují pachy ze vzduchu ale také z povrchů jako jsou kobercové podlahy, záclony atd.

Úprava pitné a procesní vody, vody ze skladovacích nádrží, zásobníků a tukových separátorů.

Mnohé mluví pro úpravu procesní vody pomocí UV-sterilizace, membránových technologií a ozónování.

Díky těmto technologiím není třeba používat chemické a termické metody, tyto technologie umožňují recyklování vody a zpětné získávání cenných látek – tyto metody tak přispívají k úsporám energie a získání čerstvé vody.

Zjistěte více o našich inovativních systémech zajišťujících čištění vzduchu a vody pro průmysl, gastronomii a privátní sektor!

* zdarma a nezávazně

oxytec AG | Bahnhofstr. 52, CH-8001 Zürich, Švýcarsko | +41 44 214 6294 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Čištění odpadního vzduchu v kuchyních, čištění vzduchu, čištění odpadních vod, sterilizace, dezinfekce a udržení čisté vody pomocí UV-C, ozonové a plazmové technologie.

Čištění kuchyňského odpadního vzduchu | Clean Kitchen Air CKA | FAQ Clean Kitchen Air CKA | Clean Grill Air CGA | NTP-plazmová technologie | Lodní kuchyně/ kuchyně typu galleys | Kuchyních a domácnostech | Čištění vzduchu | Čištění vzduchu ve výrobních procesech - fritování a pečení | Čištění vzduchu při výrobě aromatických a kořenících přípr | Čištění vzduchu v udírenských zařízeních | Chovy zvířat | Čištění vzduchu v jatečních provozech | Čištění vzduchu v procesech likvidace | Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod | Čištění vzduchu při výrobě bioplynu / alternativních energií / v olejových mlýnech | Čištění vzduchu v textilním průmyslu | Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla | Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu | Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu | Čištění vzduchu pro Facility management | Likvidace / Choroboplodných / Zárodků | Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin | Inovativní způsob dezinfekce ozónem ve výrobě potravin | Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat | Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice | Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech | Odstranění pachů | Udržení čistoty vody | Pitná voda | Procesní voda | Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících | Voda v tukových odlučovačích

Dodáváme produkty a poskytujeme poradenství ve všech německy mluvících zemích: v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale též ve Francii, Belgii, Nizozemí a Lucembursku, v zemích Beneluxu a jižní Evropě: v Itálii, Španělsku, Portugalsku a ve východní Evropě: v České republice, Polsku a Rusku.