Odmaštění

Odstranění zápachu a odmaštění

Nahromadění tuků v digestoři a vzduchovém vedení způsobuje zvýšené nebezpečí vzniku požáru a vytváří nepříjemný zápach. více ...

Průmyslový odpadní vzduch

Čištění průmyslového odpadního vzduchu

Velký, plný bakterií a sírou kontaminovaný odpadní vzduch obzvláště v čistícím průmyslu s obrovskými problémy.
více ...

Sterilizace

Sterilizace vzduchů a povrchů

Zvýšené hygienické nároky v průmyslové potravinářské výrobě: Jak se vyhnout drahým vadným sériím ve výrobě. více ...

Odpadní vody

Předběžná sedimentace odpadních vod

Organicky znečištěné odpadní vody vydávají nepříjemný zápach. více ...

Neznečišťující a ekonomické čistící systémy založené na UV-C- a Ozónových technikách:

  • Gastronomie a související vzduchové čistící systémy
  • Průmyslové čistící systémy
  • Předběžná sedimentace organicky znečištěných odpadních vod (závody ozónové flotace)
  • Sterilizace vzduchu, vody a povrchů
  • Zařízení na čištění vzduchu pro privátní a komerční použití

Novinky

Bezpečnost je to nejdůležitější na palubě

Zaoceánské lodě se těší stále větší popularitě. Jenom v Německu je nyní nabízeno více než 150 zaoceánských, ale i říčních plaveb. Aby mohly zákazníkovi nabídnout lepší orientaci, nezávislé testovací instituce se opírají o platné hodnotící standarty.Mimo kvalitu ubytování, stravování a servisu, hraje bezpečnost hlavní roli na moři. Speciální pozornost na palubě je věnována protipožární kontrole, zvláště pak protipožární prevenci. Prohlédněte si, jak UV-C-/Ozonová Technologie oxytec k tomu přispívá.
více ...